Recent

De Heilige Geest als onderpand

De Heilige Geest is een heel bijzonder onderpand. Wij ontvangen hem nu als Trooster en Helper, maar Hij verzekert ons er ook van dat wij na ons sterven een eeuwige woning krijgen…

Kerst de mooiste tijd van het jaar?

Dat staat op één van de kerstkaartjes die we door de bus kregen. De meeste mensen denken bij kerst aan familie, vrienden, gezelligheid, lekker eten en een warm huis. Oorlog, honger…

Kwam Jezus vrede brengen?

Jezus is gekomen om vrede te brengen ín mensen en niet zozeer tussen mensen. Hij kwam de relatie herstellen tussen God en mensen. Hij kwam in principe voor iedereen, maar alleen…

God heeft de doodsangst van mij afgenomen

Hij werd door zijn ouders uitgescholden, mishandeld en misbruikt. “In een christelijke omgeving werd alles met de mantel der liefde toegedekt,” zegt Anton Lagendijk. Na een heftige jeugd werd…

Frankrijk, bewaar je gebed niet!

Verschrikkelijk nieuws. Een terroristische aanslag van een grootte die Europa nog niet heeft gekend. Zoveel doden. Zoveel verdriet, vragen, angst, woede en haat. Frankrijk was er niet op voorbereid…

Ben je klaar voor het Bazuinenfeest?

Het Bazuinenfeest is een feest dat profetisch gezien nog in vervulling moet gaan. Als gelovigen moeten wij ons klaarmaken voor de dag dat de bazuin zal klinken en Jezus zal wederkomen…

God ontmoeten tijdens het Wekenfeest

De kern van het Wekenfeest is dankbaarheid voor dat wat God ons gegeven heeft. We mogen bij dit feest ook denken aan de sluiting van het verbond tussen God en zijn volk…

Een nieuwe start bij Eerstelingen

Het Eerstelingenfeest verwijst naar de opstanding van Jezus als Eersteling, hierin ligt een geweldige belofte voor degenen die bij Hem horen; zij zullen ook opstaan op de dag dat Hij…

Ongezuurde Broden als teken van reiniging

Zoals het volk Israël al het zuurdeeg moest weg doen, moeten wij ook al het zuurdeeg weg doen wanneer wij Jezus hebben ontmoet en Zijn Offer hebben aanvaard. Als je toch…

De redding van Pesach

Het allerbelangrijkste betreffende Pesach voor een hedendaagse gelovige is het feit dat Jezus Christus dit feest heeft vervuld. Hij is het Lam dat werd geslacht en Zijn bloed reinigt ons van alle zonde…

Om over na te denken

Roep Hem aan!

Roep Mij te hulp in tijden van nood, Ik zal je redden en je zult Mij eren.

Ben je klaar?

De dag van Jezus wederkomst zal niet iedereen overvallen als een dief in de nacht.

Ben jij al overtuigd?

Alleen Gods Geest kan jou ervan overtuigen dat je een kind van God bent.

Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Bringing Truth that Heals

Onze missie is het brengen van Waarheid die Geneest, dit doen we vanuit het geloof dat ieder mens een geestelijk gezond leven kan leiden. Lees meer over Be Purified

Delen en volgen

Je kunt ons niet volgen op social media, maar wel onze artikelen en producten delen. Lees meer over onze social media strategie